Seminarie Waterloo

 

 

Schijnbaar kleine voorvallen hebben vaak grote gevolgen.

 

Een bedrijf leiden of een leger aanvoeren betekent in de eerste plaats mensen leiden om een gezamenlijk doel te bereiken.

 

 

2 dagen opleiding waarbij het slagveld van Waterloo wordt verkend onder begeleiding van een legergeneraal en een specialist in bedrijfsmanagement.

 

Dit actieve bezoek zal u in staat stellen:

  • inzicht te krijgen in de elementen die de nederlaag van de troepen van Napoleon hebben veroorzaakt ;
  • deze bevelfouten te ontleden, en met een managementspecialist in te schatten hoe belangrijk zulke managementfouten kunnen zijn op ondernemingsvlak.
  • deze analyse over te hevelen naar uw persoonlijke prestaties en die van uw team.

Verloop:

Eerste voormiddag: op het slagveld

Namiddag: 

Lessen die getrokken kunnen worden uit het bezoek en de oproeping ter plaatse van de beslissende strijd

Tweede dag:

Over hevelen van de lessen uit de slag van Waterloo naar uw professioneel leven