Communicatie

ASSERTIVITEIT

 

De technieken van Assertiviteit en Zelfzekerheid beheersen

BASISTECHNIEKEN VAN EEN GOEDE COMMUNICATIE

 

Onze vorming over communicatietechnieken geeft concrete hulpmiddelen om de andere beter te doorgronden en onze impact op professionele uitwisselingen te maximaliseren.

GEVORDERDE VRAAGSTELLINGSTECHNIEKEN

 

Waarom is de vraagstelling belangrijk?

 

 

PROFESSIONELE CONFLICTEN VERIJDELEN

 

Hoe het hoofd bieden aan deze situaties die altijd verstorend zijn en zoveel energie opslorpen? Hoe kunnen de spanningsvelden die ontstaan aanvaard worden en conflicten beschouwd als opportuniteit van vooruitgang?