Keuken

 

Naast het aspect van de gemoedelijkheid die het team ervaart, maakt deze dag het mogelijk om de fundamentele en onvermijdelijke theorieën van de teamdynamiek in de praktijk om te zetten.

 

Beoogde doelstellingen:

De cursisten in staat te stellen de activiteiten in teamverband te beleven en de ingrediënten voor het welslagen ervan te ontdekken.

 

  • De rol van de visie en van de waarden
  • De persoonlijke bijdrage tot het welslagen van een project
  • Het belang van het relationeel klimaat
  • Het belang van de communicatie
  • De invloed van de regels
  • De rol van de leader(s)

 

 

Deze Team Cooking kan in het Frans, in het Nederlands of in het Engels worden georganiseerd.

 

 

 

Door hun verscheidenheid aan ervaringen, deskundigheid, kennis van het economisch weefsel, kennen onze consultants de realiteit van de organisaties, de door hun verantwoordelijken gestelde vereisten en de beleving van de medewerkers. Hun pragmatische geest en hun ervaring op het veld verlenen aan hun prestaties de nodige impact om tot echte resultaten te leiden.