Onze ploeg

 “Eindelijk een opleider die weet waar hij over praat!”

Deze opmerking op een evaluatieformulier drukt beter uit dan een lange redevoering hoe belangrijk de professionele geloofwaardigheid van de opleider is voor de deelnemers.

 

Onze 15 senior consulenten hebben aan den lijve ondervonden wat de bedrijfswerkelijkheden zijn, wat de bedrijfsleiders verwachten en hoe de werknemers dit beleven.

We werken met ervaren consulenten die geselecteerd worden op basis van drie criteria:

  • Hoe ervaren ze zijn op het gebied van de technieken die ze aan de mensen moeten bijbrengen: ze moeten tenminste 10 jaar op het bedrijfsterrein gewerkt hebben
  • Hoe goed ze weten hoe de mens werkt : elke consulent moet een grondige theoretische en praktische kennis hebben inzake communicatie en menselijke relaties
  • In hoeverre ze de waarden van Manacoach delen: enthousiasme, doorzichtigheid en eerbied voor de mens staan op de voorgrond.